Skip to content

FOWÒM KANDIDA POU MERI NAN BOSTON:

EGALITE RASYAL, SÈKS AK EKONOMI

Kiyès ki ta sipoze pwochen Majistra nan Boston? N ap deside!

Vin patisipe avèk nou nan yon seri fowòm kote nou pral poze gwo kesyon epi tande kijan chak kandida pral agrandi vizyon NOU sou Egalite Rasyal, Sèks ak ekonomi nan vil Boston.

Ann vin enfòme nou ANSANM epi fè vòt nou konte!

*Fowòm lan ap kòmanse soti 6:00 p.m. pou rive 7:30 p.m.*

  May 6: Racial Justice hosted by the NAACP Boston Branch

  May 13: Immigration hosted by Brazilian Worker Center and SEIU32BJ

  May 20: Jobs and Workers hosted by the Greater Boston Labor Council

  May 27: Education hosted by the Boston Teachers Union
  June 3: Climate Justice hosted by ACE
  June 10: Housing & Land hosted by Right to the City VOTE